Democratisch onderwijs

Een democratische school is een leergemeenschap gebaseerd op twee pijlers:

  • Vrijheid: leerlingen zijn vrij om te bepalen hoe, wanneer, wat, waar en met wie ze willen leren. 
  • Gelijkwaardigheid: leerlingen kunnen meebeslissen over de invulling van de leeromgeving

 

Vrijheid 

Kinderen op de Vallei zijn vrij om te beslissen hoe, wanneer, wat, waar en met wie je wilt leren. Je kunt spelen, naar een les gaan, workshops volgen, een boek lezen, onderzoek doen via internet, vrijwilligerswerk, museumbezoek en gesprekken voeren met vrienden en/of de begeleiders. Deze vrijheid zorgt ervoor dat je eigenaar bent van je eigen leerproces. 

 

Gelijkwaardigheid 

Op een democratische school beslis je mee over allerlei aspecten van de school. Of je nou 4 of 13 jaar bent, iedereen kan een motie indienen en heeft een gelijkwaardige stem in de wekelijkse schoolkring. Moties kunnen gaan over allerlei aspecten van de school, van het organiseren van feesten, excursies of een kamp tot de aanschaf van een naaimachine. Van het afhuren van een ruimte tot het beheren van het keukenbudget. 

In de schoolkring worden de rechten en meningen van alle leden gerespecteerd. Besluiten worden sociocratisch genomen. 

 

Uniek 

Hoewel vrijheid en gelijkwaardigheid de pijlers zijn voor elke democratische school, is geen enkele democratische school hetzelfde. Bekijk de verhalenpagina van democratisch onderwijs om te ontdekken hoe dat op verschillende democratische scholen eruit ziet.