Democratisch onderwijs

Een democratische school is een leergemeenschap gebaseerd op twee pijlers:

  • Vrijheid: leerlingen leren zelfgestuurd
  • Gelijkwaardigheid: leerlingen kunnen meebeslissen over de invulling van de leeromgeving

Zelfgestuurd leren 

Kinderen op de Vallei zijn vrij om te beslissen hoe, wanneer, wat, waar en met wie je wilt leren. Je kunt spelen, naar een les gaan, workshops volgen, een boek lezen, onderzoek doen via internet, vrijwilligerswerk, museumbezoek en gesprekken voeren met vrienden en/of de begeleiders. Deze vrijheid zorgt ervoor dat je eigenaar bent van je eigen leerproces. 

Gelijkwaardigheid 

Op een democratische school praat en beslis je mee over allerlei kindonderwerpen van de school. Of je nou 4 of 13 jaar bent, iedereen kan een motie indienen en heeft een gelijkwaardige stem in de wekelijkse schoolkring. Moties kunnen gaan over schoolregels, het organiseren van feesten, excursies of een kamp, het inhuren van vakdocucenten of het verzoek tot aanschaf van bijvoorbeeld een naaimachine. Van het afhuren van een ruimte tot het beheren van het keukenbudget. 

In de schoolkring worden de rechten en meningen van alle leden gerespecteerd. Besluiten worden sociocratisch genomen. 

Het resultaat: authentieke, open-minded, verantwoordelijke personen die weten hoe ze hun mening moeten uiten en kunnen luisteren naar die van anderen. Actieve wereldburgers die dichtbij zichzelf staan en zich kunnen manifesteren in een moderne democratische samenleving.

Uniek karakter

Hoewel vrijheid en gelijkwaardigheid de pijlers zijn voor elke democratische school, is geen enkele democratische school hetzelfde. Bekijk de verhalenpagina van democratisch onderwijs om te ontdekken hoe dat op verschillende democratische scholen eruit ziet.