Downloads

Formulieren

Zoek je het aanvraagformulier voor verlof? Klik hier.

Inspectie

In de periode maart – jui 2023 is de school onderzocht door de onderwijsinspectie. Er vond een schoolherstelonderzoek en een bestuursonderzoek plaats. De tekortkomingen en aanbevelingen nemen wij met een groot urgentiebesef op en werken hard aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Naast deze rapporten heeft de onderwijsinspectie een samenvattend rapport voor ouders opgesteld.

Jaarverslag

In het bestuursjaarverslag en jaarrekening zijn de ontwikkelingen van de school en de financiën van de school beschreven.

Schoolgids

Schoolondersteuningsprofiel

Met het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school (ten minste eenmaal per 4 jaar) vast welke ondersteuning we bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

Klachten

Bespreek je klacht altijd eerst met degene die er direct bij betrokken is. Kom je er niet met elkaar uit, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon, directeur of het bestuur. Biedt dit geen oplossing, dan kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Lees meer over o.a. het voortraject en de procedure in onze klachtenregeling.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Op de bso werken we met een Pedagogisch beleidsplan BSO. De pedagogische visie volgt die van de basisschool. Aanmelden voor de bso kun je met dit formulier. Hoe de bso omgaat met klachten kun je lezen in Klachtenregeling Kinderopvang De Vallei. En hier tref je het van Inspectierapport 2016 en het Inspectierapport 2017.  Voor bso geldt dat zij zich aan de meldcode kinderopvang  en Handleiding voor de Meldcode kinderopvang houden.

Verder lezen

Waarom kiezen ouders voor de Vallei? Welke afwegingen maken ze? Lees de interviews die we bij ouders hebben afgenomen.