Downloads

Algemeen

Alle praktische informatie kunt je lezen in de Schoolgids 2021/2022.

Inschrijfformulier voor nieuwe kinderen vind je hier.

In 2016 heeft De Vallei een inspectierapport gehad en in januari 2017 een specifiek onderzoek. Hun bevindingen kun je lezen in het Inspectierapport 2016 en Rapport specifiek onderzoek 2017  Met het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school (ten minste eenmaal per 4 jaar) vast welke ondersteuning we bieden aan kinderen die dat nodig hebben. In de Code Goed bestuur hebben de leden van de PO-Raad met elkaar afgesproken dat het jaarverslag actief publiek wordt gemaakt. Hier kun je het bestuurlijk jaarverslag van de Vallei downloaden.

Met een belangstellingsformulier kun je je interesse kenbaar maken.

 

Klachten

Bespreek je klacht altijd eerst met degene die er direct bij betrokken is. Kom je er niet met elkaar uit, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon, directeur of het bestuur. Biedt dit geen oplossing, dan kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Lees meer over o.a. het voortraject en de procedure in onze klachtenregeling.

 

Visie

De uitgebreide visie van de school lees je in het document: Schoolvisie. Wil je de diepte in? lees dan: Wetenschappelijke onderbouwing Natuurlijk leren. Maaike heeft het boek:  ‘Leren? Natuurlijk!’  over de school geschreven. Het geeft je een fijn doorkijkje over een dagelijkse schooldag.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Op de bso werken we met een Pedagogisch beleidsplan BSO. De pedagogische visie volgt die van de basisschool. Aanmelden voor de bso kun je met dit formulier. Hoe de bso omgaat met klachten kun je lezen in Klachtenregeling Kinderopvang De Vallei. En hier tref je het van Inspectierapport 2016 en het Inspectierapport 2017.  Voor bso geldt dat zij zich aan de meldcode kinderopvang  en Handleiding voor de Meldcode kinderopvang houden.

Verder lezen

Waarom kiezen ouders voor de Vallei? Welke afwegingen maken ze? Lees de interviews die we bij ouders hebben afgenomen.

In 2010 werd de Vallei met sluiting bedreigd omdat zij niet de beoogde 200 leerlingen binnen vijf jaar haalden. Kinderen en ouders sloegen de handen ineen en schreven een manifest: ‘Waarom moet de Vallei open blijven?’