Welkom bij BSO De Vallei!

Welkom bij Kinderopvang De Vallei!

We zijn blij ook dit schooljaar weer onze eigen kleinschalige BSO te hebben!
Kinderopvang De Vallei wordt begeleid door vertrouwde gezichten en biedt opvang voor kinderen van Basisschool De Vallei en wordt geleid door Jeroen de Bos en Linda Kaal. 

Wilt u een rondleiding krijgen of heeft u vragen over onze opvang, dan kunt u ons bellen op: 06 474 24 349  of een mail sturen naar: bso@basisschooldevallei.nl

 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden lees dan eerst de plaatsingsprocedure door.
Aanmelden kan via deze link.

Hier kunt u ons Algemene voorwaarden vinden.

 
Dagelijkse gang van zaken
Wilt u meer lezen over onze dagelijkse dan gaan zaken?
Openingstijden
Bereikbaarheid
Hoe we met vakanties omgaan.
Hoe we contact onderhouden met de ouders.
Dit kunt u allemaal lezen is deze folder.

 

Pakketten, tarieven en Betaling

Pakketten, tarieven en betalingsvoorwaarden kunt u hier inzien.

 

Pedagogisch Beleid

We hebben een pedagogisch beleidsplan, waarin staat beschreven hoe we met de kinderen omgaan en heeft een sterke overeenkomt met de schoolgids van de basisschool. 

Samen met het pedagogische beleid hanteren wij allerlei protocollen en reglementen om aan de regels te voldoen, die gesteld zijn in de wet Kinderopvang. Dit zijn de: 

 

Algemene voorwaarden
• Plaatsingsprocedure [LINK]
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Protocol uitstapjes.
• Protocol bij vermissing.
• Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.
• Klachtenregeling.
Privacyreglement

 

Een deel van deze documenten kunt u inzien op deze website. Wanneer u een contract met ons heeft, kunt u alle reglementen terug vinden in het ouderportaal onder algemene documenten. 

 

Registratie en Inspectie 

Het hierboven beschreven pedagogisch beleid is goedgekeurd door de Gemeente Overbetuwe en de GGD. Hiermee voldoen wij aan de Wet Kinderopvang.
De GGD is het controlerend orgaan en doet verslag van een inspectie in het inspectierapport 2023. Als je kijkt op de website van de landelijke registratie kinderopvang kunt u de meest actuele versie van het inspectierapport inzien. 

Ons registratienummer is: 141905827