Je leert altijd

Leren is voor onze school de kern. Kinderen zijn vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid altijd in ontwikkeling. Op onze school leer je de hele dag door, tot voorbij het schoolhek en je hele leven lang.

Je kunt niet, niet leren. Mensen richten zich van nature op die dingen die ze nodig hebben om te kunnen blijven functioneren. Ieder mens heeft wel andere motivaties en leert op een andere manier.

Wij zijn van mening dat alle nieuwe informatie die wordt toegevoegd aan wat men al weet, leren is. Onderzoek toont aan dat leren vanuit eigen intrinsieke motivatie effectief en efficiënt is en beter in het geheugen verankerd wordt.

De basis van onze visie is dus dat je altijd zin hebt in je eigen ontwikkeling. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn. Ze kunnen zich verder ontwikkelen met eigen vermogen, tempo en op hun eigen manier.