Aannamebeleid

Basisschool De Vallei is een democratische school. Ons onderwijs wordt anders vormgegeven dan de meeste mensen gewend zijn. Het is daarom belangrijk om je als ouders goed te informeren over wat naar school gaan bij ons betekent voor je kind en voor jullie gezin. Om te onderzoeken of ons onderwijs bij jullie kind en bij jullie gezin past hebben wij een uitgebreid aannamebeleid.

 

Stap 1:

Jezelf goed informeren. Dit kan door de informatie op onze website te lezen en je in te lezen over wat democratisch onderwijs is.  Je kunt ook alvast de online rondleiding bekijken.

 

Stap 2:

Meld je aan voor een bezoek aan de school. Dat kan op onze openmiddagen die wij vijf keer per jaar organiseren. De data van deze open middagen vind je hieronder en in onze kalender. Het aanmelden kan via dit formulier of per aanname. We vinden het fijn om bij de aanmelding al de naam en geboortedatum van jullie kinderen te weten en eventueel een telefoonnummer.

 

Stap 3:

Instromen als 4-jarige

Als jullie na het bezoek aan de school nog steeds enthousiast zijn, dan kunnen de kinderen onder de vier jaar aangemeld worden bij ons op school. Er wordt dan uiterlijk vier weken voor de vierde verjaardag contact met jullie opgenomen om verdere afspraken te maken over het wennen.

 

Instromen vanuit een andere school of thuisonderwijs

Als de kinderen van een andere school komen, dan kunnen de kinderen een week komen meedraaien om verder te onderzoeken of ons onderwijs passend is. Wij hebben vijf kijkweken per jaar en ook deze data staat vermeld op onze website

Tijdens de kijkweek is het belangrijk om half negen op school te zijn. De kinderen worden gezamenlijk opgevangen door een teamlid en volgen een introductieprogramma. Zo maken zij volledig kennis met de school. Aan het eind van de dag hebben de kijkkinderen een gezamenlijke afsluiting van de dag waarna ze kunnen worden opgehaald. Bij het ophalen krijgen ouders indien gewenst of nodig een korte terugkoppeling van hoe de dag is gegaan.

Van ouders wordt verwacht dat zij voor de eerste kijkdag het kijkdagen formulier en de vragenlijst nieuwe leerling volledig ingevuld hebben ingeleverd. Dit kan online opgestuurd worden naar aanname of fysiek worden ingeleverd op de eerste kijkdag. Beide formulieren zijn hier te downloaden.

Na de kijkweek is er een vergadering van de rol aanname waarin besluiten worden genomen of de school overgaat tot aanname. Het kan zijn dat er bij twijfel voor gekozen wordt om een extra gesprek over de onderwijsbehoeften van een leerling te plannen met de intern begeleider (IB-er) of dat er extra kijkdagen ingezet worden.

 

Stap 4:

In de week na de kijkweek zijn er evaluatiegesprekken voor de gezinnen die hun kinderen willen aanmelden. Deze zijn bedoeld om verdere afspraken te maken over de start en nog openliggende vragen te beantwoorden. De kinderen zijn aanwezig bij deze evaluatiegesprekken. Ouders krijgen daarna een inschrijfformulier mee.

De week na de evaluatieweek is er een introductieavond voor nieuwe ouders. We verwachten dat beide ouders/ verzorgers deelnemen.

Bij een afwijzing van onze kant wordt dit schriftelijk aan jullie kenbaar gemaakt en gebruiken wij het evaluatiegesprek om de afwijzing desgewenst toe te lichten. Als jullie het niet eens zijn met deze beslissing kan er binnen 6 weken schriftelijk bezwaar gemaakt worden.

 

Stap 5:

Zodra het inschrijfformulier ingevuld bij ons binnen is krijgen jullie een welkomstmail met extra informatie en toegang tot de digitale communicatiemiddelen van de school.

 

Data voor het schooljaar 2022 – 2023

Open middag 9 november 14:00 – 16:00
Kijkweek 21 – 25 november
Evaluatieweek 28 nov – 02 dec
Start nieuwe leerlingen 09 januari
Introductieavond ouders 8 december
Open middag 14 december en 11 januari 14:00 – 16:00
Kijkweek 16 – 20 januari
Evaluatieweek 23 – 27 januari
Start nieuwe leerlingen 30 januari
Introductieavond ouders 02 februari
Open middag 22 maart
Kijkweek 11 april – 14 april

(let op dit is een 4-daagsechoolweek ivm Pasen)

Evaluatieweek 17 – 21 april
Start nieuwe leerlingen 08 mei
Introductieavond ouders 11 mei
Kennismakingsochtend voor ouders met 4-jarige 11 mei (9.15 tot 10.30)
Kennismakingsochtend voor ouders met zij-instromers 16 mei (9.15 tot 10.30)
Beide ochtenden: 9.15 tot 10.30
Kijkweek Di 30 mei t/m vrij 2 juni
Aanmelden voor kennismaken aanname@basisschooldevallei.nl