Procedure

Naar school gaan bij de Vallei is anders dan de schoolgang bij een reguliere school. Het is een uitdaging voor zowel kind, ouders als school. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle tijd is dat beide ouders achter het concept staan. Je kiest voor De Vallei met de intentie de hele schoolcarrière, (4 t/m 12 jaar) te willen doorlopen.

Ervaring heeft geleerd dat een zorgvuldig aannamebeleid van groot belang is. Enerzijds om verwachtingen van jullie als ouders helder te krijgen, anderzijds om te kijken of de leerling onderwijs bij ons kan volgen, gegeven de talenten en mogelijkheden van het kind en de visie van de Vallei. Omdat elke leerling een individueel leerplan volgt, is instroom gedurende het hele jaar mogelijk.

Wat zijn de stappen? 

 

  1.     Een bezoek aan de school

Op een open dag, informatie-avond of op afspraak maken jullie kennis met het team, word je rondgeleid en kun je zien hoe democratisch onderwijs er in de praktijk uit ziet. Bij serieuze interesse plannen we 4 kijkdagen. We verwachten van ouders dat ze zich dan al wel hebben ingelezen. We stellen de data vast en jullie krijgen een vragenlijst en de belangrijkste schoolafspraken mee naar huis.

 

  1.     KIJK dagen en kennismaking met de coach ‘kijkperiode coach’

Kijkdagen vinden op verschillende dagen van de week plaats, verspreid over 3-4 achtereenvolgende weken. Kinderen, school en ouders vormen zich een beeld zodat weloverwogen besloten kan worden of De Vallei een passende school is. Op de eerste dag maken jullie kennis met de coach die gedurende de kijkperiode als eerste aanspreekpunt fungeert voor jullie kind (eren). Naar behoefte kan gekoppeld worden aan een buddy (mede-leerling).

 

  1.     Evaluatie en Aannamegesprek

Beeldvorming en bevindingen van kind, school en beide ouders worden na de kijkperiode bij elkaar gebracht. De ingevulde vragenlijst wordt besproken en bij wederzijdse positieve bevindingen is iedereen consent met aanname. Dat wil zeggen, het kind wil op De Vallei zijn, kan in basis verantwoordelijkheid nemen en is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag. Het team moet de overtuiging hebben dat ouders en gezin achter het concept staan.

 

  1.     Officiële inschrijving leerling

Met definitieve inschrijving op De Vallei wordt voldaan aan de leerplichtwet.

 

  1.     WEN periode en Evaluatiegesprek

De wenperiode is een periode van ongeveer 1-2 maanden na het aannamegesprek. Het evaluatiegesprek dat daarop volgt biedt jullie een formele gelegenheid voor het uitspreken en uitwisselen van ervaringen en het bespreekbaar maken van eventuele ‘schokkende’ momenten, twijfels of verwachtingen. Tevens bieden we begeleiding bij een eventueel ‘ontscholingsproces’. In deze periode wordt een coach gekozen door en voor het kind die ook als aanspreekpunt fungeert voor ouders.

 

  1.     Spectrovita invullen/ oudergesprek (startniveau)

Ontwikkelingen worden gevolgd met leerlingvolgsysteem Spectrovita. Invullen van Spectrovita en de vast terugkerende oudergesprekken gebeurt 2x per jaar. Vanaf dat moment draait de leerling mee in de gangbare zorgstructuur van de school.

Gedurende de procedure hebben jullie contact met Maaike. Zij is de coördinator met wie afspraken worden gepland. Jolien fungeert als coach en vast aanspreekpunt voor de oudere kinderen tijdens de kijk- en de wenperiode. Linda is dat voor de jonge kinderen.

 

Wil je meer weten? Neem contact op!