Aannamebeleid

Basisschool De Vallei is een democratische school. Ons onderwijs wordt anders vormgegeven dan de meeste mensen gewend zijn. Het is daarom belangrijk om je als ouders goed te informeren over wat naar school gaan bij ons betekent voor je kind en voor jullie gezin. Om te onderzoeken of ons onderwijs bij jullie kind en bij jullie gezin past hebben wij een uitgebreid aannamebeleid.

Stap 1:

Jezelf goed informeren. Dit kan door de informatie op onze website te lezen en je in te lezen over wat democratisch onderwijs is.

Stap 2:

Meld je aan voor een bezoek aan de school. Dat kan op onze kijkochtenden die wij een aantal keer per jaar organiseren. De data van deze kijkochtenden vind je op pagina kennismakingsochtend.

Stap 3:

Instromen als 4/5-jarige

Als jullie na het bezoek aan de school nog steeds enthousiast zijn, dan kunnen de kinderen onder de vijf jaar aangemeld worden bij ons op school. Voor de kinderen die nog geen 4 zijn, wordt dan uiterlijk vier weken voor de vierde verjaardag contact met jullie opgenomen om verdere afspraken te maken over het wennen. Voor de kinderen die ouder zijn dan 4 en jonger dan 5 worden afspraken gemaakt over de overstap naar de Vallei.

Instromen vanuit een andere school of thuisonderwijs

  • Er is momenteel geen vrije instroom van kinderen die 5 jaar of ouder zijn
  • We zitten op het moment op school in een intensief verandertraject waarbij de dagelijkse structuur is aangepast. We kiezen er bewust voor om nu alle aandacht te hebben voor onze huidige leerlingenpopulatie. Op het moment dat er meer rust merkbaar is binnen de school zijn zij-instromers weer welkom.
  • Tot deze tijd laten we alleen in uitzonderingsgevallen in samenspraak met Passendwijs en de huidige school zij-instromers toe.
  • De eerstvolgende kennismakingsochtend voor zij-instromers wordt in januari 2024 gepland.

Als de kinderen van een andere school komen, dan kunnen de kinderen na de kennismakingsochtend een week komen meedraaien om verder te onderzoeken of ons onderwijs passend is. Tijdens deze kijkweek kunnen de kinderen en ouders een goed beeld krijgen van onze school door de werkwijze en de sfeer van de school te ervaren. De school krijgt tijdens deze kijkweek ook een beeld van de kinderen. Na deze kijkweek wordt besproken of de overstap wenselijk en mogelijk is.

Tijdens de kijkweek is het belangrijk om vanaf half negen op school te zijn. De kinderen worden gezamenlijk opgevangen door een teamlid en volgen een introductieprogramma. Zo maken zij volledig kennis met de school. Aan het eind van de dag hebben de kijkkinderen een gezamenlijke afsluiting van de dag waarna ze kunnen worden opgehaald. Bij het ophalen krijgen ouders indien gewenst of nodig een korte terugkoppeling van hoe de dag is gegaan.

Van ouders wordt verwacht dat zij voor de eerste kijkdag het kijkdagen formulier en de vragenlijst nieuwe leerling volledig ingevuld hebben ingeleverd. Dit kan online opgestuurd worden naar aanname of fysiek worden ingeleverd op de eerste kijkdag.

Na de kijkweek is er een vergadering van de rol aanname waarin besluiten worden genomen of de school overgaat tot aanname. Het kan zijn dat er bij twijfel voor gekozen wordt om een extra gesprek over de onderwijsbehoeften van een leerling te plannen met de intern begeleider (IB-er) of dat er extra kijkdagen ingezet worden.

Stap 4:

In de week na de kijkweek zijn er evaluatiegesprekken voor de gezinnen die hun kinderen willen aanmelden. Deze zijn bedoeld om verdere afspraken te maken over de start en nog openliggende vragen te beantwoorden. De kinderen zijn aanwezig bij deze evaluatiegesprekken. Ouders krijgen daarna een inschrijfformulier mee.

Bij een afwijzing van onze kant wordt dit schriftelijk aan jullie kenbaar gemaakt en gebruiken wij het evaluatiegesprek om de afwijzing desgewenst toe te lichten. Als jullie het niet eens zijn met deze beslissing kan er binnen 6 weken schriftelijk bezwaar gemaakt worden.

Stap 5:

Zodra het inschrijfformulier ingevuld bij ons binnen is krijgen jullie een welkomstmail met extra informatie en toegang tot de digitale communicatiemiddelen van de school.