Afwezigheid bij ziekte, verzuim en verlof 

Ziekte 

Ouders kunnen kinderen ziekmelden via Social Schools voor 8.30 uur. Ook als de ouder de coach of het domein heeft ingelicht, moet een melding via Social Schools gedaan worden. Hierdoor verloopt de administratieve afhandeling vlotter.  

Hier vind je uitleg over hoe je een absentie in Social Schools meldt. 

Bij een ziekmelding doe je ook altijd een betermelding (tenzij je bij de ziekmelding meteen al aan hebt gegeven tot hoelang deze duurt). Klik hier voor meer informatie over een betermelding. 

Verzuim 

De school start elke ochtend om 8.30 uur. Wij vragen ouders ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Te laat komen wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.  

Verlof 

Dokter-, tandarts-, ziekenhuisbezoek (medisch) dienen zoveel mogelijk buiten schooltijden te worden gepland. Ouders kunnen verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijk, uitvaart of jubileum. De Leerplichtwet staat ook verlof toe voor feesten gerelateerd aan godsdienst of levensovertuiging. Verlof wordt aangevraagd door middel van het aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Het aanvraagformulier vrijstelling vind je hier. 

 Er is geen mogelijkheid in Social Schools om alle mogelijke redenen van afwezigheid aan te vinken of een tekst toe te voegen. Je kunt wel als reden ‘overig’ aanklikken. Maak je van deze mogelijkheid gebruik, stuur dan ook een mail naar dit mailadres met de reden van afwezigheid zodat bekeken kan worden of de afwezigheid geoorloofd is.  

Als de school niet op de hoogte wordt gesteld van de afwezigheid en ouders zijn niet bereikbaar voor contact, zijn we genoodzaakt om het verzuim te registreren als ongeoorloofd. Dit komt omdat wij de wettelijke verplichting hebben om de reden van verzuim te registreren.  

Voor meer informatie rondom leerplicht en verlof, klik hier