Huisvesting basisschool De Vallei nog niet rond

 

In de Gelderlander van 29 juni wordt gesteld dat Democratische basisschool De Vallei, gevestigd aan de Fazantstraat 2 in Driel, de gemeente Overbetuwe uitzonderlijk veel geld zou kosten omdat leerlingen niet in Overbetuwe wonen, waardoor de gemeente geen budget van het Rijk krijgt. “Deze financiering klopt niet. Dit is ons als gemeente overkomen”, aldus onderwijswethouder Ron van Hoeven Lees meer

10 jaar Vallei

 

We schrijven 2005. De officiële start van onze school. Tien jaar later zijn we vijf (!) keer verhuisd en overleefden we twee particuliere-school-periodes. Nu, 2015, hebben we een eigen gebouw, een tweede bekostiging op zak en een bevlogen team dat dagelijks 151 kinderen vernieuwend onderwijs biedt. Lees meer

Nog geen huisvesting nieuwe school Overbetuwe

 

Het is nog niet bekend waar De Vallei zich in augustus 2014 gaat vestigen. Nu al telt de Democratische basisschool ruim 60 leerlingen op de inschrijflijst. De gemeente Overbetuwe heeft een huisvestingsverplichting voor nieuw te starten scholen in haar gemeente, maar heeft tot nu toe nog geen definitieve locatie kunnen aanbieden.

Op een democratische school zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en geven zij samen met hun coach vorm aan hun leerwensen. Elk kind doorloopt zo zijn eigen unieke ontwikkeling.

“En dat is maar goed ook, want 80% van onze leerlingen zullen over 20 jaar een baan hebben die nu nog niet bestaat”, aldus directeur Maaike van Mourik. “Daarom is op De Vallei veel aandacht voor de 21st. Century Skills. Dat zijn competenties als aanpassingsvermogen, creativiteit en kritisch denken. Competenties die binnen democratisch onderwijs een volwaardige plek krijgen, naast lezen en rekenen als basisvaardigheden.”

De huidige particuliere school gaat per 24 augustus 2014 verder als een school met overheidsbekostiging. De Vallei heeft zich de afgelopen 10 jaar bewezen als een vernieuwende school met veel persoonlijke aandacht. Met een uitstekend rapport van de onderwijsinspectie op zak, ziet De Vallei de uitdaging om ook in de gemeente Overbetuwe kwalitatief vernieuwend onderwijs neer te zetten, dan ook met vertrouwen tegemoet.

Aankondiging Open Dag 15 maart 2014

De Vallei is in gesprek met de gemeente over het nieuwe gebouw. Heeft u nog een tip over een gebouw, dan hoort De Vallei of de gemeente dat graag.

Zaterdag 15 maart is iedereen van 10:00 – 14.00 welkom op de Open Dag aan de Groeneweg 12 in Renkum. Op maandag 24 maart van 20.00 tot 22.00 is er ook een informatieavond.

Persbericht: NIEUWE DEMOCRATISCHE basisschool Overbetuwe

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei Opent in augustus 2014 de deuren van een NIEUWE DEMOCRATISCHE basisschool in de gemeente Overbetuwe.

Op een democratische school hebben alle leerlingen en leerkrachten een gelijkwaardige stem over hoe het onderwijs wordt vormgegeven. Hiermee creëren zij op een actieve manier hun eigen (krachtige) leeromgeving. Schoolafspraken worden in een wekelijkse schoolvergadering gemaakt.

Behalve zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt op een democratische school ook de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid bevorderd. Naast basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen leren kinderen ook met elkaar beslissingen te nemen en onderbouwen, vergadertechnieken, conflicthantering en budgetbeheersing.

In augustus 2014 is Nederland een levendige plek rijker, vol ontwikkelingsmogelijkheden op allerlei gebieden.

Een NIEUWE Democratische basisschool:

 • Bekostiging door de overheid per 1 augustus 2014;
 • Onderwijs op basis van http://www.natuurlijkleren.net/
 • Een beproefd onderwijsconcept, zie inspectierapport De Vallei
 • De school bestaat uit één groep van verschillende leeftijden.
 • Ruimtes zijn ingedeeld naar activiteit.
 • Activiteiten en lessen ontstaan vanuit de inspiratie van kinderen en/of leerkrachten.
 • Hierbij wordt uitgegaan van meervoudige intelligentie en talenten.
 • Samen met de kinderen wordt elke periode een lesrooster gemaakt waarin de wensen van de kinderen verwerkt worden.
 • Leerlingen worden nauwgezet gevolgd met http://www.spectrovita.nl/leerlingvolgsysteem
 • Conflicten worden binnen een veilige omgeving in de onderzoekskring a.d.h.v. Thomas Gordon methode besproken.
 • Onze visie op onderwijs wordt door groot scala van wetenschappelijke inzichten en onderzoeken ondersteund.
 • Aangesloten bij www.eudec.org en www.democratischescholen.nl

Meer weten? Democratisch onderwijs in de praktijk zien?

info@natuurlijkleren.net

www.basisschooldevallei.nl

Tel: 06-46255033 of 0317-319983

Eerste democratische peuterspeelzaal in Nederland geopend

Eerste democratische peuterspeelzaal in Nederland geopend

Dinsdag 20 september jongstleden is in Renkum de eerste peuterspeelzaal geopend die werkt volgens uitgangspunten van Democratisch Onderwijs. Kinderen zijn in het democratisch onderwijs eigenaar van hun eigen leerproces. Ieder kind heeft een eigen coach waarmee ze samen vormgeven aan hun leerwensen.

De democratische peuterspeelzaal is sinds dit schooljaar toegevoegd aan de basisschool en is erkend door de GGD. Kernpunt van de peuterspeelzaal is dat de kinderen in een veilige en uitdagende omgeving kunnen spelen. Peuterspeelzaal De Vallei hecht veel waarde aan spelen omdat kinderen hierdoor de wereld om zich heen ontdekken en leren te begrijpen.

Met een kind op een democratische peuterspeelzaal kunnen ouders en kind al vroeg met het schoolconcept kennis maken. De peuterspeelzaal is op dinsdag en- donderdagochtend geopend. Alle kindplaatsen zijn tot eind 2013 reeds volgeboekt, maar een plek op de wachtlijst is altijd mogelijk. Voor meer informatie over peuterspeelzaal en BSO kunt u terecht bij pedagogisch medewerker, Jackie Boogerd.

Meer weten over democratisch onderwijs? Op vrijdag 27 september is iedereen van 14.00 – 17.00 welkom op de Open Dag aan de Groeneweg 12 in Renkum

maatwerk als oplossing voor thuiszitters

 

Met een ambitieus plan wil basisschool De Vallei een oplossing bieden aan de 16.000 thuiszitters. Uit het onlangs verschenen rapport van Kinderombudsman Dullaert blijkt dat het aantal thuiszitters sinds 2009 alleen maar gestegen is. Met maatwerk wil de school een oplossing bieden waarmee alle kinderen de kans krijgen onderwijs te volgen waar ze recht op hebben zonder dat het de overheid extra geld gaat kosten.

In deze snel veranderende maatschappij zijn nieuwe vormen van onderwijs nodig. Virtueel contact en online educatieve leerstof bieden meer diversiteit, waardoor beter afgestemd kan worden op de behoefte van het individuele kind.

Directeur Maaike van Mourik: “Maatwerk zal bestaan uit een individueel leerplan voor elk kind. Kinderen krijgen onderwijs op afstand, waarbij er op regelmatig vastgestelde tijdstippen contactmomenten zijn tussen leerling, ouders enerzijds en de school anderzijds. Hiermee worden ouders educatief partner en begeleiden zij hun kinderen dagelijks in de thuissituatie, ondersteund door een gekwalificeerde leerkracht en een pedagoog.

Het online toegankelijke leerlingvolgsysteem zal in combinatie met de beroepskrachten zicht geven op kwaliteit. Door de kinderen als groep samen te brengen in een zogenaamde thuisklas wordt vorming in sociaal verband aangeboden. De groep heeft onderling virtueel contact d.m.v. het internet (mailgroep, klasbord, app, skype groep) en fysieke contactmomenten met excursies, activiteiten, materiaaldagen of andere bijeenkomsten, welke door de school georganiseerd worden.

Het projectvoorstel is inmiddels gepresenteerd aan de onderwijsinspectie. De reactie van de inspectie op het voorstel is erg positief en wordt momenteel bekeken door de juridische afdeling. Ook de Tweede Kamerleden Straus (VVD) en Ypma (PvdA) zijn geïnteresseerd in het plan. De stukken zijn ter behandeling aangeboden aan alle Tweede Kamerleden. Basisschool De Vallei is er klaar voor. Bij groen licht gaan we van start.

Inschrijvingen nieuwe school in volle gang

 

20130523 Foto persberichtDe inschrijvingen voor de nieuwe school in Overbetuwe zijn in volle gang. Nu al kan met zekerheid gesteld worden dat ruim 40 leerlingen op 1 augustus 2014 hun eerste stappen op de nieuwe locatie zullen zetten, weet directeur Maaike van Mourik te vertellen. ‘Met het zorgvuldige aannamebeleid dat we hanteren is dit aantal bijzonder te noemen.’ Daarnaast draaien nu 15 ‘kijkkinderen’ mee en zijn er tientallen belangstellenden die interesse tonen.

‘Er is vraag naar andere vormen van onderwijs’, aldus de directeur. Met Democratisch Onderwijs biedt De vallei een innovatieve aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod in de regio. Op een democratische school zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en geven zij samen met hun coach vorm aan hun leerwensen. Elk kind doorloopt zo zijn eigen unieke ontwikkeling.

Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Naast basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, leren kinderen ook met elkaar beslissingen te nemen, budgetbeheersing en organisatievaardigheden.

De huidige particuliere school gaat per in 2014 verder als een school met overheidsbekostiging. De Vallei heeft zich de afgelopen 8 jaar bewezen als een vernieuwende school met veel persoonlijke aandacht. Het concept richt zich op het stimuleren van leerlingen datgene te leren wat het wil leren, gebaseerd op aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Met een uitstekend rapport van de onderwijsinspectie op zak, ziet De Vallei de uitdaging om ook in de gemeente Overbetuwe kwalitatief vernieuwend onderwijs neer te zetten, met vertrouwen te tegemoet.

Vrijdag 7 juni is iedereen van 14.00 – 17.00 welkom op de Open Dag aan de Groeneweg 12 in Renkum. Vanwege de grote belangstelling is er op maandag 24 juni van 20.00 tot 22.00 ook een informatieavond georganiseerd.

De Happy Kids weken in Wageningen is nóg een mogelijkheid om met Democratisch Onderwijs kennis te maken. Zaterdag 1 juni staat de avond namelijk in het teken van Democratisch Onderwijs. De avond wordt mede invulling gegeven door een leerling en oud-leerling van de school.