Huisvesting basisschool De Vallei nog niet rond

 

In de Gelderlander van 29 juni wordt gesteld dat Democratische basisschool De Vallei, gevestigd aan de Fazantstraat 2 in Driel, de gemeente Overbetuwe uitzonderlijk veel geld zou kosten omdat leerlingen niet in Overbetuwe wonen, waardoor de gemeente geen budget van het Rijk krijgt. “Deze financiering klopt niet. Dit is ons als gemeente overkomen”, aldus onderwijswethouder Ron van Hoeven tijdens de jaarlijkse algemene beschouwingen van de gemeenteraad. Uit gegevens van onderwijsorganisatie DUO blijkt echter dat deze redenering niet klopt.

 

Schermafbeelding 2016-07-05 om 20.34.43Er gaan namelijk meer kinderen van de gemeente Overbetuwe naar scholen buiten de gemeentegrenzen, dan dat er kinderen naar Overbetuwse scholen gaan. De gemeente Overbetuwe ontvangt dus juist 22% meer financiering van het Rijk, want 517 leerlingen, woonachtig in de gemeente Overbetuwe bezoeken scholen die niet binnen de gemeentegrenzen liggen, terwijl 402 leerlingen een Overbetuwse school bezoeken maar niet in de gemeente Overbetuwe wonen. Van die 402 leerlingen gaan er 92 naar De Vallei.

 

De Vallei groeit aan populariteit en leerlingenaantal, en de bekostigingsnorm van 200 kinderen zal naar verwachting per 1 oktober worden gehaald. Door het unieke concept en het uitstekende inspectierapport trekt de school kinderen aan van ver buiten de gemeentegrenzen. Sommige gezinnen verhuizen zelfs naar Driel en omgeving vanuit Spanje, Duitsland en België. Zeker een tiental gezinnen zijn intussen in Driel neergestreken om hun kinderen Democratisch Onderwijs te kunnen bieden. Ook de Voortgezet Onderwijs-school die volgens hetzelfde principe in oktober 2015 is opgezet, oefent aantrekkingskracht uit op gezinnen.

 

De onderwijsinspectie heeft De Vallei onderzocht en is positief over de school. Zij geeft De Vallei in haar inspectierapport van 2016 op alle punten een goed. Deze score is vrij uitzonderlijk in Nederland. Diverse media zoals Ouders van NU, financieel Dagblad en Hart & Ziel hebben artikelen gewijd aan De Vallei, en de school is onder andere door de Onderwijsraad, staatssecretaris Sander Dekker en de Eerste Kamer uitgenodigd om mee te praten over onderwijsvernieuwing in Nederland.

 

Ook veel bewoners van Driel en middenstanders zijn positief over de komst van de vernieuwingsschool. Er worden, door de ouders die hun kinderen brengen en halen, veel meer boodschappen gedaan in Driel dan voorheen. De school hoopt dan ook dat de gemeente de positieve kant gaat zien van de vestiging van De Vallei in haar gemeente.

 

De Vallei is na een overbruggingsjaar bij bso ’t Strand in Elst, verhuisd naar Driel. Hier is de school in het schooljaar ‘15-’16 begonnen met 152 leerlingen. Reeds vanaf dat moment waren de vier toegewezen lokalen te klein. Deze vier lokalen bieden volgens wettelijke normen plek aan 144 kinderen. Het gehele gebouw (zeven lokalen) kan onderdak bieden aan 196 leerlingen. Drie lokalen zijn echter door de gemeente onderverhuurd aan kinderopvang Skar, een commercieel bedrijf. Als deze lokalen beschikbaar komen, hoeft de gemeente geen 600.000 euro te betalen voor aanbouw en verbouwing van de school, maar zal het benodigde bedrag veel lager uitvallen.

 

De gemeente Overbetuwe heeft tot nu toe nog niet gezorgd voor een definitieve oplossing voor de huisvestingsproblematiek van De Vallei. De gemeente weet sinds 2012 dat zij een huisvestingsverplichting heeft voor De Vallei. Binnen vijf jaar na aanvang van de bekostiging zou De Vallei haar stichtingsnorm van 200 leerlingen moeten halen. Deze norm wordt waarschijnlijk binnenkort al gehaald. De Vallei is nu in overleg met de gemeente om een passende oplossing op korte termijn te realiseren.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie