Eerste democratische peuterspeelzaal in Nederland geopend

Eerste democratische peuterspeelzaal in Nederland geopend

Dinsdag 20 september jongstleden is in Renkum de eerste peuterspeelzaal geopend die werkt volgens uitgangspunten van Democratisch Onderwijs. Kinderen zijn in het democratisch onderwijs eigenaar van hun eigen leerproces. Ieder kind heeft een eigen coach waarmee ze samen vormgeven aan hun leerwensen.

De democratische peuterspeelzaal is sinds dit schooljaar toegevoegd aan de basisschool en is erkend door de GGD. Kernpunt van de peuterspeelzaal is dat de kinderen in een veilige en uitdagende omgeving kunnen spelen. Peuterspeelzaal De Vallei hecht veel waarde aan spelen omdat kinderen hierdoor de wereld om zich heen ontdekken en leren te begrijpen.

Met een kind op een democratische peuterspeelzaal kunnen ouders en kind al vroeg met het schoolconcept kennis maken. De peuterspeelzaal is op dinsdag en- donderdagochtend geopend. Alle kindplaatsen zijn tot eind 2013 reeds volgeboekt, maar een plek op de wachtlijst is altijd mogelijk. Voor meer informatie over peuterspeelzaal en BSO kunt u terecht bij pedagogisch medewerker, Jackie Boogerd.

Meer weten over democratisch onderwijs? Op vrijdag 27 september is iedereen van 14.00 – 17.00 welkom op de Open Dag aan de Groeneweg 12 in Renkum