Berichten

Record aantal kijkkinderen

Nieuw schooljaar start met record aantal kijkkinderen!

16 kinderen (en hun ouders) overwegen een plek op democratische basisschool De Vallei en gaan zich naar alle waarschijnlijkheid inschrijven. Op De Vallei zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en geven zij samen met hun coach vorm aan hun leerwensen. Elk kind doorloopt zo zijn eigen unieke ontwikkeling. ‘Voor deze innovatieve vorm van onderwijs kiezen ouders heel bewust’, aldus directeur Maaike van Mourik. ‘Het hoge aantal kijkkinderen is dus een prachtige bewijs dat ouders de weg naar democratisch onderwijs steeds beter weten te vinden’.

Om tegemoet te komen aan de grote belangstelling organiseert de school vrijdag 27 september een Open Dag. Kinderen en ouders zijn van harte welkom om leerlingen, het team en ouders van leerlingen te ontmoeten, de ruimtes te bekijken of naar de inspirerende presentatie over leren in een nieuwe tijd te luisteren.

 

European Democratic Education

Dat Democratisch Onderwijs bezig is met een opwaartse koers bewees ook het geslaagde internationale evenement dat deze zomer in Nederland is gehouden. De jaarlijkse conferentie van het EUDEC (European Democratic Education) is door ruim 300 bezoekers uit heel Europa. De organisatie mocht zelfs een delegatie uit Taiwan verwelkomen. Sprekers van internationaal allure als Peter Gray en Moravec kregen een podium aangeboden.

Meer weten over democratisch onderwijs? Op vrijdag 27 september is iedereen van 14.00 – 17.00 welkom op de Open Dag aan de Groeneweg 12 in Renkum.