Waar mensen samenwerken worden besluiten genomen. Het proces van besluitvorming is voor een groot gedeelte bepalend voor het gedrag van de groep en het draagvlak dat ontstaat voor een genomen besluit.

Het meest belangrijke principe van het Sociocratisch Besluitvorming Proces is het principe van consent (ofwel het principe van ‘geen bezwaar’) dat de garantie vormt voor de gelijkwaardigheid van alle betrokkenen bij de besluitvorming. Consent wil zeggen, dat een besluit pas kan worden genomen wanneer niemand daar een overwegend bezwaar tegen heeft.