De ouderkring

In de ouderkring wordt informatie uitgewisseld over de gang van zaken in de school. Dit is tegelijkertijd een plaats voor ouders om zich verder te verdiepen in het Natuurlijk Leren con-cept en de mogelijke invloed van dit concept op de thuissituatie. De coördinatiekring
De coördinatiekring is eindverantwoordelijk voor de bewaking van het Natuurlijk Leren con-cept. De coördinatiekring streeft ernaar om zoveel mogelijk zaken binnen de school door de schoolkring te laten regelen. Kan binnen de kringen over bepaalde zaken, die wel beslist moeten worden, geen overeenstemming bereikt worden? Dan komt na een redelijke termijn de beslissing bij de coördinatiekring te liggen. De andere kringen verliezen dan zeggenschap. Dit kan een reden zijn om er samen uit te willen komen.