Schermafbeelding 2013-06-25 om 23.09.03Leerlingvolgsysteem

Om inzicht te hebben in de ontwikkeling van de kinderen maakt onze school gebruik van het  leerlingvolgsysteem Spectrovita. Dit is een digitaal leerlingvolgsysteem dat de ontwikkeling en talenten van kinderen van 0 tot 12 jaar volgt. Van baby, dreumes, peuter, kleuter en schoolkind. Alle ontwikkelingsgebieden (Meervoudige Intelligentie van Gardner) en kerndoelen uit het basisonderwijs zijn erin verwerkt. Kerndoelen zijn wettelijke omschrijvingen waar het onderwijs aan moet voldoen. Aan de hand van gerichte observaties en onze eigen vakkennis weten wij precies waar het kind zich in zijn ontwikkeling bevindt. Spectrovita past goed bij het onderwijsconcept van de school omdat het de unieke ontwikkeling van een kind in kaart brengt.

Wat is het?

Leerlingen en ouders krijgen onbeperkt toegang tot het systeem, waarmee:

–   Aan- en afwezigheid wordt bijgehouden

–   In het kalendersysteem dagverslagen worden geschreven

–   Foto’s en video’s leerprocessen visueel ondersteunen

–   Leerlingen en ouders online altijd kunnen toevoegen en inzage hebben

–   Per periode de ontwikkeling zichtbaar wordt

–   Interesse’s en talenten in een grafiek zichtbaar worden gemaakt

–   De complete ontwikkeling van babytijd tot en met 12 jaar in één overzicht komt

–   In de tijd kan worden teruggekeken

–   Uitstroomadvies naar het VO wordt gegeven

Ontwikkeling

Dagverslagen bijhoudenIn de praktijk blijkt dat kinderen zich niet op alle gebieden tegelijk ontwikkelen. De focus ligt in een bepaalde periode op een bepaald gebied, terwijl dit in een andere periode heel anders kan zijn. Een ontwikkeling gaat sprongsgewijs. Op het moment dat een kind zich onvoldoende lijkt te ontwikkelen, of op een bepaald gebied langdurig stil staat, is er reden voor ons tot extra zorg.

Interessemeting

Voorbeeld van leerlijnen

Naast de kerndoelen houden we ook de interesses van een kind bij. Dit doen wij door een tijdscore in te vullen op een schaal van 1 tot 100 (0 een kind houdt zich er nooit mee bezig en 100 een kind houdt zich er altijd mee bezig). Door de grafieken van de tijdsscores en kerndoelen naast elkaar te leggen, kan een beeld verkregen worden van de mate waarin kinderen zich bezighouden met hun talenten of met de dingen die ze moeilijk vinden.

Ontwikkelingsoverzicht

Overzicht onwikkelingOp deze manier houden we de vinger aan de pols zonder te toetsen, vergelijken of sturen. Kinderen die zich onvoldoende ontwikkelen of waar echt iets mee aan de hand is, worden gezien. Voor deze kinderen zijn er voldoende mogelijkheden om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Ook zaken als remedial teaching, extra hulp en gericht aanbod behoren in overleg met het kind en de ouders tot de mogelijkheden. Hierbij blijft de motivatie van het kind voorop staan. De manier waarop wij Spectrovita inzetten en gebruiken keurt de inspectie goed.

Een ouder schreef een blog over haar eerste ’10-minuten-gesprek’ met behulp van Spectrovita.