Team

Het is onze belangrijkste taak om samen met de kinderen te zorgen voor een fysiek en emotioneel veilige (leer-) omgeving. Dagelijks zoeken we met kinderen naar antwoorden op vragen die ontstaan, geven liefdevolle ondersteuning en begeleiden we hen bij hun ontwikkeling.

De speel-en leeromgeving wordt verrijkt door de inzet van experts en ondersteuners op de terreinen van muziek, dans, sport, koken, techniek, tuinieren en projecten. Deze worden op initiatief van zowel begeleiders als kinderen geregeld via een motie in de schoolkring.

Uit ons team van gedreven leerkrachten kiest een kind zelf een coach. Leidend daarbij is de vraag wie het beste kan helpen bij zijn of haar ontwikkeling.

Het werk op school is georganiseerd met Holacracy. Holacracy is een set van spelregels waarbij al het werk is ondergebracht in rollen. Ieder van ons heeft zo zijn eigen drijfveren, specialisme en talent die voor een rol worden ingezet, voor zowel voor- als achter de schermen.

Dit zijn wij

Klik op een rol of foto om daar meer te lezen.