De praktijk

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van onze school:

  • Vanuit interesse en motivatie kiezen wat je wil doen.
  • Activiteiten en lessen ontstaan vanuit de inspiratie van kinderen en/of leerkrachten.
  • Besluitvorming; samen met kinderen en sociocratisch.

Activiteiten vanuit interesse en motivatie

Doen wat je leuk vindt. Op De Vallei kies je wat je wil doen vanuit eigen interesse en motivatie. 
De school biedt hiervoor zoveel mogelijk opties. Door kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor de realisatie van hun wensen, leren zij de basisvaardigheden.

Activiteiten vanuit interesse en motivatie

Vaardigheden als lezen, rekenen, schrijven, omgaan met de computer, communiceren, technisch inzicht en wereldwijsheid zijn overal in verweven. Leerkrachten helpen en ondersteunen kinderen bij hun leerproces.  Je doet wat je inspireert vanuit eigen enthousiasme, waarbij elke dag er anders uit kan zien.

“In de praktijk is de school een levendige plek, vol met activiteiten. Kinderen doen van alles: ze lezen elkaar voor, zitten samen achter de computer, bouwen hutten of bakken koekjes. Ze zitten gebogen over een Cito toets, tekenen, maken sommen of een schoolkrant. Een groepje smeedt plannen om geld te verdienen met een sponsorloop, of een uitje, kalligraferen een gedicht, rekenen uit hoe groot de zon is of zoeken informatie op het internet.” 

Uit: Leren? Natuurlijk!

Aanbod

Aanbod bestaat op De Vallei uit activiteiten, lessen, workshops, materialen, excursies, werkvormen en onderwerpen, leerlingen en begeleiders. Ze worden spontaan of gestuurd aangeboden en ontstaan vanuit de inspiratie van kinderen en/of leerkrachten. Ons onderwijs is zowel vraaggericht als aanbodgericht. Het accent ligt op vraaggericht, wat betekent dat de leerwens van de leerling centraal staat.

Je kunt meedoen aan een lesprogramma. Elke leerling heeft elke periode een leerwensengesprek met zijn/ haar coach. Naast onderwerpen op sociaal-emotioneel gebied kunnen leerlingen ook in deze vorm aangeven wat ze willen leren. Leerwensen en onderwerpen worden periodiek gebundeld en kinderen krijgen les op eigen niveau. De coach faciliteert de leerwens van de kinderen.

Beslissingen

Beslissingen nemen we samen met de kinderen. Je hebt invloed op dat wat je aangaat. Kinderen met de grootste interesses, inzet en ervaring binnen een bepaald project hebben de meeste invloed (zie ook ‘Professionele cultuur in onderwijsorganisaties’ van Alex van Emst)

Schoolvergadering

‘In een troep met jagende leeuwen is de leeuw met de meeste honger de leider van de jacht’. De school is georganiseerd volgens het Sociocratisch Kringmodel. Besluiten worden met consent genomen. Niemand heeft dan een overwegend bezwaar en bezwaren moeten beargumenteerd te worden.

De kinderen met de grootste belangen zullen de meest overtuigende argumenten hebben. Als de kringen te groot worden om effectief te kunnen vergaderen, is de kring zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een werkbare situatie. De belangrijkste kring is de schoolkring.