Vrijheid door verantwoordelijkheid

 

Vrijheid kan alleen bestaan als alle mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties.

 

Meer nog dan om vrijheid van keuze (liberty) gaat het voor de leerlingen om vrijheid van dwang (freedom)” – Prof. Luc Stevens

 

Bij De Vallei ben je vrij. Vrij om je eigen leven vorm te geven. Vrij om te doen wat je belangrijk vindt in je eigen tijd, tempo en op je eigen manier. Deze vrijheid is beslist géén grenzeloosheid. In een omgeving zonder grenzen voelen kinderen zich niet veilig. Dan voelt niemand zich verantwoordelijk en kan chaos ontstaan. Binnen de gemeenschap van de school ben je verbonden met elkaar. Vrijheid kan alleen bestaan als er rekening gehouden wordt met de vrijheid van anderen.

Er zijn afspraken nodig. Die worden door kinderen en begeleiders samen gemaakt in de schoolvergadering. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leefklimaat binnen de school. Ook de consequenties bij het overtreden van regels worden samen bedacht. Dankzij de eigen verantwoordelijkheid voelen kinderen zich ook meer verbonden met de afspraken en worden zij breed gedragen. Kinderen houden zich daardoor sneller aan regels en spreken elkaar daar ook op aan. Meer dan wanneer die regels worden opgelegd. Vrijheid is er dus met verantwoordelijkheid voor jezelf en voor elkaar. ‘Moeten’ is niet een beperking van je vrijheid die van bovenaf wordt opgelegd, maar een consequentie van een keuze die je zelf maakt.

Ondanks de met elkaar gemaakte afspraken, gaan kinderen ook op zoek naar grenzen. Door dit zoeken naar je eigen grenzen en de grenzen van anderen, ontstaan er soms conflicten. Door deze conflicten ook weer op te lossen, leer je wie je zelf bent en hoe je rekening kunt houden met anderen. Je leert conflicten op een geweldloze en respectvolle manier op te lossen. Op deze manier kan elk kind optimaal van zijn vrijheid genieten mét veilige grenzen.

 

Volgende pedagogisch uitgangspunt: Verrijkte omgeving door verschillen.

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308