MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gekozen ouders en leerkrachten. De MR heeft de bevoegdheid om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken met het schoolbestuur, het team en de ouders. Over tal van voorstellen met betrekking tot de school zal het schoolbestuur, alvorens te kunnen beslissen, advies of instemming van de medezeggenschapsraad dienen te verkrijgen.

Ten behoeve van het goed functioneren van de medezeggenschapsraad is een medezeggenschapsreglement opgesteld, waarin o.a. de rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd. De MR is binnen De Vallei in principe een verlengstuk van de oudervergadering en in beginsel openbaar.

De MR is te bereiken met: mr@natuurlijkleren.net

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308