Downloads

 

ALGEMEEN

Alle praktische informatie kunt je lezen in de Schoolgids.

In januari 2013 heeft de school bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Hun positieve bevindingen kun je lezen in het Inspectierapport. Met het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school (ten minste eenmaal per 4 jaar) vast welke ondersteuning we bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

 

VISIE

De uitgebreide visie van de school lees je in het document: Schoolvisie. Wil je de diepte in? lees dan: Wetenschappelijke onderbouwing Natuurlijk leren. Maaike heeft het boek:  ‘Leren? Natuurlijk!’  over de school geschreven. Het geeft je een fijn doorkijkje over een dagelijkse schooldag.

 

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG (bso)

Op de bso werken we met een pedagogisch beleidsplan. De pedagogische visie volgt die van de basisschool. Aanmelden voor de bso kun je met dit formulier. Hoe de bso omgaat met klachten kun je lezen in Klachtenregeling Kinderopvang De Vallei. En hier tref je het Inspectierapport bso.

 

PEUTERSPEELZAAL

De pedagogische werkwijze van de opvang van 2-4 wordt verantwoord in het document: pedagogisch beleidsplan. En lees het Inspectierapport Kinderopvang De Vallei

 

Voor zowel bso als peuterspeelzaal geldt dat zij zich aan de meldcode kinderopvang  en Handleiding voor de Meldcode kinderopvang houden.

 

VERDER LEZEN

Waarom kiezen ouders voor de Vallei? Welke afwegingen maken ze? Lees de interviews die we bij ouders hebben afgenomen.

In 2010 werd de Vallei met sluiting bedreigd omdat zij niet de beoogde 200 leerlingen binnen vijf jaar haalden. Kinderen en ouders sloegen de handen ineen en schreven een manifest: ‘Waarom moet de Vallei open blijven?’

Benieuwd naar wat we zoal doen? Laat je email-adres achter.Uit de praktijk: