Voor nieuwe ouders

Met Democratisch Onderwijs biedt De vallei een innovatieve aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod in Gelderland. Leerlingen zijn bij ons eigenaar van hun eigen leerproces en samen met hun coach geven zij vorm aan hun leerwensen. Elk kind doorloopt zo zijn eigen unieke (leer) proces.

Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Naast basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, leren kinderen ook met elkaar beslissingen te nemen, budgetbeheersing en organisatievaardigheden. In een veilige omgeving en kleinschalige opzet krijgt ieder kind alle tijd en aandacht die nodig zijn.

Vanaf augustus 2014 is de particuliere school verder gegaan als een school met overheidsbekostiging. De Vallei heeft zich de afgelopen 10 jaar bewezen als een vernieuwende school met veel persoonlijke aandacht. Het concept richt zich op het stimuleren van leerlingen datgene te leren wat ze willen leren, gebaseerd op aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

 

Pedagogische driehoek

Schermafbeelding 2013-06-25 om 22.45.26

Als ouder weet jij het meeste over je kind. Ouders zijn een bron van informatie voor de leerkrachten om de kinderen nog beter te begrijpen en te begeleiden. Daarbij heeft onze school een bijzonder onderwijskundig concept. In feite is het meer dan dat, het is een levenshouding. Door samen met je kind het avontuur van onze school aan te gaan, verdiep je ook jezelf. Het heeft een positieve invloed op de thuissituatie. Hiervoor is intensief contact met elkaar nodig.

 

 

Ouderavond

Zo’n 4x per jaar is er een ouderavond. Deze heeft een open en informatief karakter, iedereen kan agendapunten aandragen en vaak zijn de ouders ook voorzitter en/of notulist. Het is een gelegenheid om ervaringen en informatie uit te wisselen over wat je als ouder tegenkomt als je kind op De Vallei zit. Ook kunnen hier algemene dingen besproken worden over hoe het gaat op school.

 

Oudergesprekken

Na de aannameprocedure en het evaluatiegesprek heb je twee keer per jaar een oudergesprekken waarbij je de Spectrovita leerlijnen met elkaar invult. Kinderen kunnen, als zij dat willen, bij dit gesprek aanwezig zijn. Dit gesprek duurt zo lang als nodig is en vindt plaats op school. Natuurlijk kan er altijd een extra gesprek aangevraagd worden.

 

Dagelijks contact

Van 8:20 tot 8:45 is er inloop. Ouders drinken bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen een kopje koffie of thee. We vinden het fijn als hiervoor afstemming met de leerkrachten wordt gezocht.

 

Informatievoorziening

  • De agenda op de keukentafel waar iedereen afspraken cq belangrijke dingen in kan schrijven
  • Het grote scherm in de keuken
  • Het afsprakenboek schoolvergadering
  • Persoonlijke dagverslagen met foto of video materiaal staan in Spectrovita

 

Ouderbijdrage

De Vallei is een bekostigde school. Wel vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 200,- per kind per jaar. Deze ouderbijdrage wordt op de ouderavond vastgesteld. Met de ouderbijdrage worden excursies en schoolreisjes bekostigd.

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308