Omgeving

Vernieuwingsonderwijs blijft een actueel thema voor media en politiek. Er wordt veel geschreven en geoordeeld over ‘het nieuwe leren’. Ouders die hun kinderen (overwegen) bij ons op school hebben, krijgen van de omgeving regelmatig kritische vragen.

Leert jouw kind nog wel iets?

Is er wel structuur op die school?

Ze spelen zeker de hele dag?

Onwetendheid over onze school is de grootste reden voor angst. Angst leidt tot het willen beheersen. Wat men kent is veilig en beheersbaar. Mensen zijn soms bang voor het nieuwe. Deze angst is onterecht. Soms zullen er kinderen van onze school komen die bepaalde vaardigheden niet of te weinig beheersen. Net als op andere scholen. Soms zal het bij ons een chaos zijn op school. Net als op andere scholen.

Wij denken na over het waarom van onze school. Wij maken bewuste keuzes hierin en onderbouwen deze keuzes met ervaringen en onderzoeken. Ouders die voor De Vallei kiezen doen dat bewust en weloverwogen. Hoe positief je ook samen met je kind het avontuur instapt Ze gaan een avontuur aan om samen met hun kinderen een inspirerende reis te maken. Toch blijft soms een gevoel bestaan dat je jezelf moet verdedigen als je voor deze school kiest.

Om de angst weg te nemen, nodigen wij mensen uit om te komen kijken en luisteren naar hoe het bij ons werkt. Onze school staat altijd open. Wie durft er open te staan voor iets nieuws en je te laten inspireren door onze visie?

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308