Vacatures raad van toezicht

Democratische Basisschool de Vallei

zoekt

Leden raad van toezicht

Functieomschrijving:

Stichting Democratisch onderwijs is een bestuur met een enkele school (de Vallei) onder zich. De Vallei, een school waar 17 medewerkers goed onderwijs verzorgen voor 140 leerlingen, zoekt in verband met het vertrek van de huidige raad van toezicht per schooljaar 2019/2020 een nieuw lid raad van toezicht en een voorzitter raad van toezicht.

 

Profielschets kort

Je hebt een relevante opleiding op hbo+ of academisch niveau. Je onderschrijft de uitgangspunten en de doelstellingen van democratisch onderwijs. Je kunt op strategisch niveau opereren. Je hebt ervaring met het managen, besturen en/of het houden van toezicht bij een professionele en/of maatschappelijke organisatie.

De Vallei zoekt een energiek, en communicatief sterke verbinder. Je hebt inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen. Je staat open voor een dialoog met de achterban, in het bijzonder met de ouders en de lokale gemeenschap. Je handelt met respect en weet te inspireren. Je bent in staat de leidende principes binnen de stichting te bewaken en de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan.

 

Over basisschool De Vallei

De Vallei is een democratische basisschool. Op een democratische school zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en geven zij samen met hun coach vorm aan hun leerwensen. Elk kind doorloopt zo zijn eigen unieke ontwikkeling.

Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Naast basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, leren kinderen ook met elkaar beslissingen te nemen, budgetbeheersing en organisatievaardigheden.

Met democratisch onderwijs biedt de Vallei een innovatieve aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod in Gelderland. De school heeft de ambitie om een beheerste groei van het leerlingaantal te realiseren.

Basisschool de Vallei is een door de overheid bekostigde school en is financieel een gezonde organisatie. De Vallei heeft zich de afgelopen 15 jaar bewezen als een vernieuwende school met veel persoonlijke aandacht.

 

Actuele thema’s / uitdagingen

  • huisvesting

Na een aantal jaren van krappe huisvesting heeft de Vallei sinds dit schooljaar de beschikking over het gehele pand en tijdelijke noodlokalen op het schoolplein. Het aantal vierkante meters waar het leerlingenaantal recht op geeft is hiermee nog niet gehaald. Daarom wordt momenteel een Green Magic Home gebouwd. Tevens start binnenkort de uitbreiding van het bestaande gebouw en een interne verbouwing.

 

  • Inspectie

De Vallei zit sinds het kwaliteitsonderzoek van januari 2018 in een traject met de onderwijsinspectie om de kwaliteit van de school te verbeteren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een toezichtplan met herstelopdrachten. In het voortgangsgesprek van februari heeft de inspectie geconstateerd dat reeds aan acht van de tien herstelopdrachten is voldaan. De Vallei streeft naar een spoedige, positieve afronding van dit traject.

 

  • Verdere onderwijskundige ontwikkeling

Door maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende wetgeving en de uitdaging die bekostigd democratisch onderwijs met zich meebrengt is de Vallei continue bezig met de uitwerking van de principes van democratisch onderwijs. Tijdens studiedagen is het team met elkaar in gesprek over visie in theorie en praktijk.

 

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden in de Uitgebreide profielschets. Je brief en CV kun je sturen naar maaike@basisschooldevallei.nl. We zien je reactie graag uiterlijk 31 maart 2019 tegemoet.

Democratische basisschool De Vallei

Fazantstraat 2, 6665 AX Driel

(026) 737 03 08

Sluitingsdatum: 31-03-2019

Reageer

 

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308