Gordon (Thomas)

 

De Amerikaanse psycholoog dr. Thomas Gordon, geconfronteerd met stoornissen in de ouder-kind relatie, tiener-rebellie en jeugdcriminaliteit, zocht de kern van deze problemen op. De methode die hij ontwikkelde en in de praktijk langdurig toetste, is in de vakkringen terecht ‘revolutionair’ genoemd. Gordon slaagt erin de oude controverse te doorbreken tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist. Gordon weet een brug te slaan waarop beide partijen elkaar kunnen ontmoeten, zonder hun gezicht te verliezen. De bereidheid tot toenadering – tot luisteren – herstelt het natuurlijke wederzijdse respect. Zijn boeken vormen een handleiding en geven nuttig studiemateriaal. Het is bestemd voor alle opvoeders die inzien dat ook zij feilbaar zijn en daar – ter overbrugging van de generatiekloof – actief iets aan willen doen.

Zijn bekendste boeken zijn:

1.  Luisteren naar kinderen is een uitgave van: Elsevier-Amsterdam/Brussel, ISBN 9010016153

2.  Bewust omgaan met kinderen is een uitgave van: Tirion uitgevers BV, ISBN 9043905941

Een aantal voorbeelden van hoe wij aspecten van zijn methode in de praktijk toepassen:

  • We begeleiden bij het aangeven van je eigen grenzen zonder de ander aan te vallen door gebruik te maken van de Gordon methode (‘Luisteren naar kinderen’);
  • Bij ruzies tussen de kinderen laten we de kinderen zelf de oplossing zoeken. Dus als begeleider zijn we er (eventueel) bij als coach of mediator, maar niet als scheidsrechter. Om dit proces goed te begeleiden, wordt sociocratie en de Gordon methode toegepast;
  • Conflicten worden binnen een veilige omgeving in de onderzoekskring a.d.h.v. Thomas Gordon methode besproken.

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308