Leren kinderen wel waarden en normen?

Waarden zijn de zaken die voor jou belangrijk zijn. Normen zijn de regels die hieruit voortkomen.

Waarden zijn dynamisch, ze veranderen als de maatschappij verandert. Je ontwikkelt je waarden door voorbeelden die je ziet in je omgeving. Kinderen nemen ons voorbeeld over. “Je onderwijst wat je bent, niet wat je zegt”, zei Freinet. Willen wij dat de kinderen open en eerlijk zijn, naar elkaar luisteren, samenwerken en respect hebben voor anderen? Dan moeten wij in de eerste plaats zorgen dat wij zelf open en eerlijk zijn, naar elkaar en de kinderen luisteren, samenwerken en respect hebben voor anderen.

Daarnaast kun je alleen geven als je zelf genoeg hebt: je kunt naar de ander luisteren als er ook naar jou geluisterd wordt, je kunt de ander ruimte geven als je zelf genoeg ruimte hebt. Je kunt het accepteren dat een ander anders denkt als jou denkwijze ook geaccepteerd wordt. Als er gebrek aan ruimte en acceptatie is, ontstaat er spanning en strijd. Het is dus aan ons om naar de kinderen te luisteren, ze ruimte te geven en te accepteren dat ze zijn zoals ze zijn.

Waarden kun je niet opleggen aan anderen. Je kunt niet iemand dwingen iets goed of slecht te vinden. Je kunt mensen wel dwingen om zich aan de regels (normen) te houden. Wanneer mensen goede waarden ontwikkelen, ontstaan de regels (of liever afspraken) vanzelf en hoef je niemand te dwingen iets te doen of te laten. Als mensen gedwongen worden om zich aan normen te houden, die niet aansluiten bij hun waarden, gaan ze in het verzet. Afspraken en regels die echter voortkomen uit je eigen waarden worden gedragen. Er is geen verzet meer tegen die afspraken omdat er innerlijke overeenstemming is.

28. december. 2013 - 19:58 |

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308