Ontstaan en toekomst

Ontstaan en toekomst

De geschiedenis van De Vallei als democratische school begint in 2004. Met zes kinderen in een huiskamer ergens in Renkum. Aanvankelijk wordt gestart met het bieden van thuison-derwijs, maar de vraag naar vernieuwend onderwijs groeit en daarmee de behoefte naar professionalisering.

In 2006 opent Maaike van Mourik de deuren van een gloednieuwe school in Wolfheze met de ambitieuze opgave de school in vijf jaar te laten doorgroeien tot 200 leerlingen. Gemeen-telijke beslissingen noodzaken tot verhuizen en uiteindelijk komt de school terecht op een hele geschikte locatie in Renkum. Vijf jaar als gesubsidieerde school later wordt de stich-tingsnorm van 74 leerlingen nét niet gehaald. Omdat De Vallei haar onderwijs, met individuele aandacht voor leerlingen en hun leerwens, perse wil voortzetten, is samen met de ouders sociocratisch besloten als particuliere school verder te gaan.

Goed nieuws!

Het verhaal gaat nog verder want twee jaar geleden diende de stichting democratisch on-derwijs een verzoek in tot opname in het plan van scholen van de gemeente Overbetuwe. Dit verzoek werd door de gemeente op onterechte gronden afgewezen. De stichting heeft daar-op een administratief beroep ingediend waarop het ministerie OCW ons in het gelijk heeft gesteld. De rechtszaak hierover bij de Raad van State vond afgelopen augustus plaats waar-op we al snel daarna te horen kregen dat we die hebben gewonnen.

Dit betekent dat in augustus 2014 een nieuwe democratische basisschool van start zal gaan! De Vallei telt op moment van schrijven zo’n 40 leerlingen op de basisschool en 7 peuters op de peuterspeelzaal. Daarnaast hebben zich nieuwe leerlingen uit nieuwe gezinnen zich aangemeld voor het schooljaar 2014/2015.

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308