De school

De Vallei is een democratische basisschool op basis van Natuurlijk Leren. Wij bieden kinderen de ruimte om zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Samen met hun coach geven ze vorm aan hun leerwensen.

Wat is een democratische school?

Op een democratische school hebben alle leerlingen en leerkrachten een gelijkwaardige stem in hoe het onderwijs wordt vormgegeven. Hiermee creëren zij op een actieve manier hun eigen krachtige leeromgeving. Schoolafspraken worden in een wekelijkse schoolvergadering gemaakt.

Behalve zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt op een democratische school ook de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid bevorderd. Naast basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen leren kinderen ook met elkaar beslissingen te nemen, budgetbeheersing en organisatievaardigheden. Deze en andere 21e eeuwse vaardigheden voeren op deze school de boventoon.

De Vallei onderscheidt zich als een vernieuwende school met persoonlijke aandacht voor ieder kind. We stimuleren een kind datgene te leren wat het wil leren, gebaseerd op de aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Een paar voordelen op een rij

  • Ieder kind volgt zijn eigen persoonlijke leerpad.
  • We hebben een een krachtige leeromgeving van leermiddelen en vakdocenten.
  • Er is een goede overgang naar VO met prima uitstroomresultaten. 
  • We geven onbeperkt toegang tot een leerlingvolgsysteem waarmee je nauwgezet de ontwikkeling van je kind kunt volgen.
  • We zijn aangesloten bij het overkoepelend (inter-) nationale democratische scholen platform (EUDEC en IDEN) en Platform Democratische Scholen (PDS).

Meer weten?

Lees verder over onze kenmerken en pedagogische achtergrond.

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308