Peuterspeelzaal

Welkom op onze peuterspeelzaal!!

Sinds enkele jaren hebben wij een peuterspeelzaal die volgens de democratische principes werkt en een mooie, uitdagende maar boven alles gezellige voorbereiding biedt op onze school. Kernpunt van de peuterspeelzaal is dat de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving spelen. Peuterspeelzaal De Vallei hecht veel waarde aan spel omdat kinderen hierdoor de wereld om zich heen ontdekken en leren te begrijpen. De Vallei doet daarom dan ook bewust niet mee aan een VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie) programma.

 

Wij zijn erkend door de Gemeente Overbetuwe en opgenomen in het Landelijk RegisterKinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Nieuws! Update september 2016 kinderopvang De Vallei en de peuterspeelzaal

Verleden jaar hebben we met veel plezier een ruimte gebruikt naast Basisschool De Vallei bij Kinderopvang De Flierefluiter. Hiermee konden we zo dicht mogelijk bij de school zitten en konden we tegelijkertijd profiteren van de faciliteiten van de naastgelegen kinderopvang. Helaas kunnen we vanaf september deze ruimte niet meer benutten.

Kinderopvangorganisatie SKAR wilt in deze ruimte graag zelf een peutergroep beginnen. Het spijt ons zeer dat we dientenvolge onze peuterspeelzaal tijdelijk moeten sluiten in afwachting van een nieuwe geschikte ruimte. Op Basisschool De Vallei zelf is geen stamgroepruimte beschikbaar. De leerlingenaantallen zijn enorm gestegen afgelopen jaar en er is geen plek meer voor opvang van peuters. In de nabije omgeving van de school hebben we helaas op dit moment nog geen geschikte ruimte gevonden. Het is voor onze democratische kinderopvang essentieel om dichtbij de basisschool een lokatie te vinden omdat het samenspel en de integratie tussen peuterspeelzaal en de basisschool een van onze speerpunten zijn. Om een doorlopende leerlijn te stimuleren vinden wij het belangrijk om op loopafstand van school te zijn gevestigd.

Momenteel wachten wij, samen met de Basisschool De Vallei, op een goedkeuring van de Gemeente Overbetuwe voor het plaatsen van een tijdelijke ruimte op het schoolterrein van de basisschool. Deze ruimte is ruim genoeg om naast basisschoolleerlingen ook peuters opvang te kunnen bieden. We kunnen onze eigen stamruimte krijgen en zijn op deze manier direct verbonden aan school. Het is helaas nog niet bekend wanneer deze extra ruimte kan worden benut. Dit kan nog duren tot januari 2017.

Tot die tijd spijt het ons zeer dat we geen peuters kunnen opvangen. Mocht er interesse zijn in onze peuterspeelzaal, dan kan uw kind geplaatst worden op de wachtlijst. Er zijn meerdere gezinnen die bereid zijn langer te wachten om hun kinderen toch van een plekje te voorzien bij onze speelzaal.

Bij vragen en/of aanmeldingen zijn we bereikbaar via mail.

 

Hartelijke groeten,

Jackie en Linda

 

Praktische informatie

De peuterspeelzaal is gevestigd bij:

Kinderopvang De Vallei

Fazantstraat 2

6665AX Driel

 

Openingstijden:

Dinsdag van 8:30 uur tot 15:00 uur

Woensdag van 8:30 uur tot 12:00 uur

Donderdag van 8:30 uur tot 15:00 uur

 

Aantal kindplekken: 8

Aantal stamgroepen: 1

Leeftijd kinderen: in de ochtend 2-4 en in de middag 3-4 jaar

kind/leidster ratio: 1 beroepskracht op 8 kinderen en 1 vrijwilliger (onbetaalde beroepskracht)

Registratienummer:

website: www.basisschooldevallei.nl

Inspectierapport Kinderopvang De Vallei

Klachtenregeling Kinderopvang De Vallei

 

Pedagogisch beleid en visie

Peuterspeelzaal De Vallei is onderdeel van Democratische basisschool De Vallei. Deze basisschool is vanaf augustus 2015 gelegen in Driel en heeft een Democratische onderwijs visie. De peuterspeelzaal is toegankelijk voor ouders die de visie en de doelstellingen van het Democratische onderwijs onderschrijven. Zowel de school als de kinderopvang hebben een regionale functie. Ouders van peuters kunnen, door hun kind aan te melden voor de kinderopvang kennis maken met het principe van Democratisch onderwijs.

 

De meeste kinderen zullen na de peuterspeelzaal doorstromen naar basisschool De Vallei.

Uiteraard kunnen ouders ook kiezen voor een andere basisschool. Voor de pedagogische begeleiding op de groep geldt dat er, door het feit dat de kinderopvang gevestigd is in het gebouw van de basisschool, een duidelijke eenheid in handelen is tussen de peuterspeelzaal en de school.

 

Het aantal kinderen dat in de peuterspeelzaal aanwezig is, zal maximaal 8 kinderen per beroepskracht zijn. De speelzaal is een plek waar peuters samen kunnen spelen. Ze leren van elkaar en van de oudere kinderen en ontwikkelen zich vanzelf door de rijke leeromgeving.

 

De peuterspeelzaal is een plek waar kinderen kennismaken met nieuw spel- en speelmateriaal. Ze komen daarnaast vaak in aanraking met een groep leeftijdgenootjes. Het verblijven in een groep stimuleert dat kinderen leren van elkaar.

 

De peuterspeelzaal werkt nadrukkelijk niet toe naar vastgelegde eindtermen. Peuters leren op natuurlijke wijze omgaan met elkaars grenzen. Daarnaast groeien zij op in een Democratische omgeving waarbij het groepsproces hen leert hoe ze zich kunnen handhaven in de maatschappij.

 

In een veilige omgeving bieden de peuterleidsters de peuters de mogelijkheid om met diverse activiteiten en met verschillende materialen kennis te maken. Tevens wordt de peuter geleerd om met elkaar en de leidsters om te gaan, dit als ondersteuning van hun algemene ontwikkeling. Meedoen aan activiteiten gebeurt conform het democratisch onderwijs principe van de vrije wil.

 

 

De peuterspeelzaal wilt de peuter in zijn eigen waarde laten en hem alle denkbare mogelijkheden bieden tot onbevangen spelen. Het vrije spel wordt gezien als een van de belangrijkste voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling.

 

De peuters moeten zichzelf kunnen zijn in de groep, waardoor zij leren te vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. Dit vertrouwen bevordert hun zelfbewustzijn en zelfstandigheid, om uit te groeien tot evenwichtige sociale kinderen. Gewezen wordt op het feit dat er geen prestaties worden verwacht van de kinderen. Het is echter wel de bedoeling het kind vertrouwd te maken met de verschillende materialen en het gebruik hiervan te stimuleren, door op gerichte, bewuste en herkenbare wijze uitnodigende speelsituaties te creëren.

 

De kinderen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Bijvoorbeeld zelf hun jas aan te trekken, zelf spullen te pakken en zelf op te ruimen. Een kind wordt geprikkeld om dat wat het zelf kan, ook zelf te doen. Dit wordt mede gestimuleerd door de aanwezigheid van leeftijdgenoten die een bepaalde handeling al wel onder de knie hebben.

 

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308