Democratisch

Op een Democratische School ben je eigenaar van je eigen leerproces. Dat wil zeggen dat jij bepaalt wat, hoe, wanneer en met wie je activiteiten onderneemt.

Gelijkwaardig

Op een democratische school hebben alle leerlingen en leerkrachten een gelijkwaardige stem. Je creëert hiermee op een actieve manier jouw eigen (krachtige) leeromgeving. Schoolafspraken worden in een wekelijkse schoolvergadering gemaakt. Met het indienen van een motie in de schoolvergadering  kun je consent vragen voor het realiseren van je persoonlijke doelen.

 

Sociocratisch

Iedereen, jong of oud, volwassen of kind is gelijkwaardig aan elkaar en elke stem telt even zwaar. Besluiten worden sociocratisch genomen. Hierdoor krijg je eigen verantwoordelijkheid en leer je begrijpen dat elke beslissing consequenties heeft.  Zie ook Infini.nu, een site met meer informatie over sociocratie.

 

Eigenaar

Jij bent eigenaar van je eigen leerproces. Je bent geen eigenaar als iemand anders voor jou bepaalt wat je moet leren. Je zult daar dus zelf zeggenschap (stemrecht) over moeten hebben. Vandaar de term: Democratisch onderwijs. Democratisch onderwijs zegt iets over de structuur van de school en niet zozeer iets over de manier waarop je leert. Die is namelijk voor iedereen verschillend.
 Denk hierbij bijvoorbeeld aan de theorie van Gardner: Meervoudige Intelligentie.

 

Behalve zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt op een democratische school ook de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid bevorderd. Naast basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen leren kinderen ook met elkaar beslissingen te nemen en onderbouwen, vergadertechnieken, conflicthantering en budgetbeheersing.

 

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308