Vrijheid door verantwoordelijkheid

Op de Vallei ben je vrij om je eigen leven vorm te geven. Vrij om datgene te doen wat je zelf belangrijk vindt, in je eigen tijd en tempo.

Vrijheid kan alleen bestaan als alle mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties
“Meer nog dan om vrijheid van keuze (liberty) gaat het voor de leerlingen om vrijheid van dwang (freedom)” – Prof. Luc Stevens

Vrijheid is beslist géén grenzeloosheid. In een omgeving zonder grenzen voelen kinderen zich niet veilig. Niemand voelt zich verantwoordelijk en chaos kan ontstaan. Binnen de gemeenschap van de school ben je met elkaar verbonden. Vrijheid voor iedereen kan alleen bestaan als we rekening houden met de vrijheid van anderen. Daarom is het noodzakelijk dat afspraken gemaakt en bewaakt worden. Die maken we wekelijks in de schoolvergadering met kinderen en leerkrachten. Deelname aan de schoolvergadering is niet verplicht, aan het einde luisteren naar de gemaakte afspraken wél. Kinderen fungeren zelf als voorzitter en notulist. Hierdoor worden kinderen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leefklimaat binnen de school.

Overtreding van afspraken en conflicten bespreken we in de onderzoekskring. Consequenties die hieruit volgen zijn óók door leerlingen en leerkrachten bedacht. Doordat kinderen bij zowel het vormgeven als het ‘juridisch systeem’ van de school zijn betrokken, voelen ze zich verantwoordelijk en met elkaar verbonden. Afspraken zijn breed gedragen en kinderen spreken elkaar aan op gemaakte afspraken.

Vrijheid mét verantwoordelijkheid voor jezelf en voor elkaar. ‘Moeten’ is niet een beperking van je vrijheid die van bovenaf wordt opgelegd, maar een consequentie van een keuze die je zelf maakt.

Ga naar verrijking door verschillen

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308