Vertrouwen op vermogen

 

Mensen zijn van nature nieuwsgierig. Kinderen in de prehistorie leerden jagen en verzamelen. Kinderen in de Middeleeuwen leerden een ambacht. Nu leren kinderen omgaan met informatie, lezen en rekenen. Kinderen, en eigenlijk alle levende wezens, zijn gebouwd om precies datgene te leren wat ze nodig hebben in hun leven. Daar is geen druk van buitenaf voor nodig. We helpen ze wel, aansprekend op hun eigen intelligentie en zo passend mogelijk.

De Vallei vertrouwt op het zelf-ontwikkelend vermogen. En door kinderen het vertrouwen te geven dat ze het zelf kunnen, zullen kinderen ook vertrouwen op zichzelf. Leerlingen worden keer op keer gesterkt in het idee dat je zelf iets kunt en durven autonoom te zijn. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven en hebben het vermogen om het op hun manier vorm te geven.

 

“Ik had als moeder aanvankelijk veel meer moeite om te wennen. Ik wilde er op vertrouwen dat mijn kind zou leren wat hij nodig heeft, maar het vergde wel durf de controle los te laten.” 

Uit: Leren? Natuurlijk!  Pag. 80; moeder van een kind op De Vallei

 

Het betekent niet alleen vertrouwen op dat het kind zich de praktische en cognitieve vaardigheden eigen maakt. Het betekent ook dat een kind het vermogen heeft zijn emotionele problemen op te lossen. Van leerkrachten én ouders wordt ook verwacht dat zij vertrouwen op het vermogen van de kinderen en hun eigen oordelen en verwachtingen zoveel mogelijk leren loslaten.

Een ouder kind kan zelf hulp vragen, terwijl een jonger kind dit op andere manieren uit. In het proces waarmee kinderen hun cognitieve, praktische en emotionele vaardigheden ontwikkelen neemt De Vallei een actieve rol in. Leerkrachten van de Vallei observeren kinderen intensief en hebben wekelijks een leerlingbespreking. Zij proberen goed aan te voelen wat een kind nodig heeft. Door o.a. ‘actief luisteren’ van Thomas Gordon in te zetten, worden de kinderen geholpen hun eigen oplossingen te vinden. (zie ook Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’)

 

Volgende pedagogisch uitgangspunt: Vrijheid door verbondenheid.

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308