Verrijking door Verschillen

Elk mens is anders. Elk individu heeft een eigen pakket aan waarden, vaardigheden, kennis, interesses en ervaringen. Iedereen in de school brengt zijn eigen pakket mee de school in als ‘aanbod’ voor anderen om van te leren. Zo verschillen we allemaal van elkaar. 

Hoe meer verscheidenheid, hoe rijker de omgeving. Zo creëer je met elkaar een lerende gemeenschap waarin je elkaar inspireert. Een leerkrachtige omgeving stimuleert de individuele ontplooiing van de kinderen.

Soms ben je leraar, soms leerling. De leraar ben je als je iemand iets leert. Kinderen leren ook elkaar of volwassenen. In dat geval zijn zij ook leraar. Uit hersenonderzoek is gebleken dat mensen het meest leren van iets uitleggen aan anderen, van wat we zelf ervaren of waarover we discussiëren met anderen (David Sousa, ‘How the brain learns’).

In de school is iedereen welkom. Ongeacht geloof- of levensovertuiging. Je kiest waar je mee bezig wilt zijn en hoe je dit op wil pakken. De één is niet beter of slechter dan de ander. Je mag er helemaal zijn zoals je bent. Zo krijgen kinderen optimaal de mogelijkheid om werkelijk vanuit zichzelf vorm te geven aan hun leven en aan hun verlangens. 

 

Volgende pedagogisch uitgangspunt: Vrijheid door verantwoordelijkheid.

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308