De pedagogiek

We leren door te reflecteren op onze ervaringen. Dit idee van leren noemen we Sociaal Constructivisme en vormt de basis van onze pedagogiek.

Een veilig gevoel

De school moet zorgen voor een veilige omgeving en dat leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. De behoefte tot zelfontplooiing ontstaat daarna vanzelf. Om ieder kind optimaal te laten ontwikkelen, zijn dit onze pedagogische uitgangspunten:

Meer weten?

Wil je meer weten over leerpsychologische stromingen en de wetenschappelijk achtergrond van ons onderwijsconcept? Kijk dan op de site van Natuurlijk Leren.

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308