Raad van Toezicht

Elke school heeft een bevoegd gezag, meestal is dit een bestuur. Op de meeste scholen beslist het bestuur over veel zaken. Bij De Vallei is het bevoegd gezag de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is een bestuur op afstand en is wel eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school, maar bemoeit zich niet met de dagelijkse praktijk. Hiervoor heeft onze school ook nog een dagelijks bestuur. Dit wordt gevormd door mensen op de werkvloer. Dit bestuur heeft over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad.

Raad van Toezicht

Elke school heeft een bevoegd gezag, meestal is dit een bestuur. Op […]

Lees Meer

Raad van Toezicht

Elke school heeft een bevoegd gezag, meestal is dit een bestuur. Op […]

Lees Meer

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308