De didactiek

Vanuit onze ideeën over hoe leren plaatsvindt (Sociaal Constructivisme) ontstaat onze school voor Natuurlijk Leren. Vanuit de pedagogiek kom je vervolgens op de praktische uitwerking.

De praktijk

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van onze school:

  • Vanuit interesse en motivatie kiezen wat je wil doen.
  • Eén groep van verschillende leeftijden.
  • Elk lokaal is anders ingericht.
  • Activiteiten en lessen ontstaan vanuit de inspiratie van kinderen en/of leerkrachten.
  • Geen verplichte toetsen.
  • Focus op talent.
  • Besluitvorming; samen met kinderen en sociocratisch.

Activiteiten vanuit interesse en motivatie

Doen wat je leuk vindt. Op De Vallei kies je wat je wil doen vanuit eigen interesse en motivatie. 
De school biedt hiervoor zoveel mogelijk opties. Door kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor de realisatie van hun wensen, leren zij de basisvaardigheden.

Activiteiten vanuit interesse en motivatie

Vaardigheden als lezen, rekenen, schrijven, omgaan met de computer, communiceren, technisch inzicht en wereldwijsheid zijn overal in verweven. Leerkrachten helpen en ondersteunen kinderen bij hun leerproces, rekening houdend met hun Meervoudige Intelligentie. Je doet wat je inspireert vanuit eigen enthousiasme, waarbij elke dag er anders uit kan zien.

In de praktijk is de school een levendige plek, vol met activiteiten. Kinderen doen van alles: ze lezen elkaar voor, zitten samen achter de computer, bouwen hutten of bakken koekjes. Ze zitten gebogen over een Cito toets, tekenen, maken sommen of een schoolkrant. Een groepje smeedt plannen om geld te verdienen met een sponsorloop, of een uitje, kalligraferen een gedicht, rekenen uit hoe groot de zon is of zoeken informatie op het internet.

Er wordt ook verstoppertje gespeeld, een sportwedstrijd, ze repareren een fiets in de schuur of klussen aan het schoolgebouw. Wil je meer weten over hoe de praktijk eruit ziet? Bestel dan het boek: Leren? Natuurlijk!

Één groep van verschillende leeftijden

Er is één groep van verschillende leeftijden. Van 4 t/m 14 jaar. Met de peuterspeelzaal erbij zelfs van 2 tot 14 jaar. De leeftijdmix is een grote kracht. Kinderen hebben namelijk niet allemaal dezelfde interesses of vaardigheden. Als kinderen samen iets doen, is de interesse belangrijk en niet de leeftijd.

Voorzien in emotionele behoefte is ander voordeel van de leeftijdmix. Je ziet dat oudere kinderen troosten en beschermen. Aan de andere kant ontwikkelen kinderen een gevoel van eigenwaarde als ze iets uitleggen aan de anderen. Oudere kinderen dienen als rolmodel, maar net zo vaak als anti-model. Jongere kinderen dienen op hun beurt weer als familiemodel voor de ouderen.

Het komt regelmatig voor dat een 11-jarig kind na schooltijd afspreekt met een 5-jarige. Door niet op leeftijd te sorteren, kan elk kind aansluiting vinden bij andere kinderen die zich in de zone van de naaste ontwikkeling bevinden.

Hoogbegaafde kinderen vinden aansluiting bij oudere kinderen. Kinderen die op bepaalde gebieden achterlopen ervaren dit niet als falen. Zij vinden aansluiting bij jongere kinderen of ze gaan om met kinderen die nog net iets minder ver zijn. Ze ervaren dat ze kunnen helpen en meer weten. Dit is goed voor hun zelfbeeld en motivatie.

Inrichting naar activiteit

Elk lokaal heeft een eigen doel en wordt ingericht naar behoefte. Dit gebeurt samen met de kinderen. Je kan kiezen in welk lokaal je wil zijn aan de hand van wat je op dat moment wil doen. Leerkrachten én kinderen hebben allerlei ideeën over wat ze leuk vinden en wat ze met de ruimte in de school willen doen. De één wil een computerplek maken, een atelier, een keuken, of een gezellige plek buiten. Een ander houdt van dieren, wildernis, muziek maken, of een lekker hoekje om met een boek weg te kruipen.

De school heeft op dit moment een studielokaal, een keuken, bibliotheek, Crea ruimte, een DJ spot, een snoezelzolder en een kleuterruimte. Doordat kinderen zelf inspraak hebben in de indeling zie je vaak dat ruimtes in de loop der tijd verschillende functies hebben. Kom een kijkje naar binnen nemen.

Aanbod

Aanbod is alles. Aanbod bestaat op De Vallei uit activiteiten, lessen, workshops, materialen, excursies, werkvormen en onderwerpen, leerlingen en begeleiders. Ze worden spontaan of gestuurd aangeboden en ontstaan vanuit de inspiratie van kinderen en/of leerkrachten. Ons onderwijs is zowel vraaggericht als aanbodgericht. Het accent ligt op vraaggericht, wat betekent dat de leerwens van de leerling centraal staat.

Je kunt meedoen aan een lesprogramma. Elke leerling heeft elke periode een Leer- en doewensenformulier met haar coach. Naast onderwerpen op sociaal-emotioneel gebied kunnen leerlingen ook in deze vorm aangeven wat ze willen leren. Leerwensen en onderwerpen worden periodiek gebundeld en kinderen krijgen les op eigen niveau. Leerlingen kiezen zelf welk educatief lesmateriaal het beste bij hen past. Sommige kiezen voor een methode, anderen organiseren liever een bezoek aan een museum of vragen om een individueel lesprogramma. De coach faciliteert de leerwens van de kinderen.

Vanuit de gedachten van de ‘meervoudige intelligentie‘ zorgen wij voor een gevarieerd aanbod in methoden, materialen en werkvormen en sluiten we aan bij de voorkeurintelligentie van kinderen.

Geen verplichte toetsen

Wij toetsen alleen op vraag van de kinderen of door middel van observaties.
 Onderzoek laat zien dat toetsen die gericht zijn op certificering en selectie waarbij geen sprake is van informatieve feedback of inbedding in het leerproces zelfs negatief zijn voor leren, omdat ze leerlingen belemmeren om verantwoordelijkheid te nemen en zich te motiveren om te leren.

Het leerlingvolgsysteem van De Vallei is een digitaal portfolio dat bestaat uit meerdere onderdelen. De belangrijkste zijn:

  • In een kalendersysteem houden we een woordelijk verslag bij.
  • In het kerndoelen gedeelte vinken we leerlijnen af door middel van percentages waar een kind zit in zijn ontwikkeling.
  • We houden bij waarmee kinderen zich bezighouden.

Talenten

De focus ligt op talentontwikkeling. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en eigen manier van leren. Het lesaanbod (werkvormen, materialen, onderwerpen), de inrichting van het gebouw en de kwaliteiten van het team zijn daarop afgestemd. Dat geldt ook voor het team. Omdat onze leerlingen niet in groepen zijn verdeeld kunnen ze altijd terecht bij de leerkracht die het beste aansluit bij hun behoefte.

Kinderen worden aangesproken op hun talenten in plaats van tekortkomingen. We kijken naar wat ze wél kunnen in plaats van niet. Dit zorgt voor een groter zelfvertrouwen bij kinderen. Wij geloven dat kinderen zich later prima kunnen redden in de maatschappij als ze weten wat ze kunnen en vertrouwen in zichzelf hebben. Als ze op een bepaald gebied dingen minder goed kunnen, gaan ze hier later makkelijker mee om doordat ze dit van zichzelf accepteren en hun zelfvertrouwen behouden.

Beslissingen

Beslissingen nemen we samen met de kinderen. Je hebt invloed op dat wat je aangaat. Kinderen met de grootste interesses, inzet en ervaring binnen een bepaald project hebben de meeste invloed (zie ook ‘Professionele cultuur in onderwijsorganisaties’ van Alex van Emst)

Schoolvergadering

‘In een troep met jagende leeuwen is de leeuw met de meeste honger de leider van de jacht’. De school is georganiseerd volgens het Sociocratisch Kringmodel. Besluiten nemen we met consent. Niemand heeft dan een overwegend bezwaar en bezwaren moeten beargumenteerd te worden.

De kinderen met de grootste belangen zullen de meest overtuigende argumenten hebben. Als de kringen te groot worden om effectief te kunnen vergaderen, is de kring zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een werkbare situatie. De belangrijkste kring is de schoolkring.

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308